Gizlilik Politikası

Güvenlik firması müşterisi kişisel hesabı, MyAlarm, MyTech, The Guard (iOS/Android) mobil uygulamaları ve bunların bulut servisleri için geçerlidir.

Bu Gizlilik Politikası (bundan böyle "Politika" olarak anılacaktır), CNord şirketinin ve / veya bağlı kuruluşlarının, herhangi bir web sitesi, hizmet, yazılım ve ürününün kullanımı sırasında kullanıcı hakkında bilgi alabileceği tüm ürünler için geçerlidir. Nord (bundan böyle Hizmetler - CNord Hizmetleri).

C. Nord Hizmetlerinin kullanımı, kullanıcının mevcut Politikayı ve kişisel bilgilerini işlemek için içinde belirtilen koşulları koşulsuz olarak kabul etmesi anlamına gelir; bu koşullara uyulmaması durumunda, kullanıcının Hizmetleri kullanmaktan kaçınması gerekir.

1. CNord'un aldığı ve işlediği kullanıcıların kişisel bilgileri

1.1. Bu Politika çerçevesinde "kişisel kullanıcı bilgileri" şu anlama gelir:

 • Kullanıcının kişisel verileri de dahil olmak üzere kayıt (hesap oluşturma) veya Hizmetlerin süreç kullanımı hakkında kendisi hakkında sağladığı kişisel bilgiler. Hizmetler (oluşturma hizmetleri) sağlamak için gereken bilgiler özel bir şekilde işaretlenir. Diğer bilgiler kullanıcı tarafından kendi takdirine bağlı olarak sağlanır.
 • IP adresi, çerezden gelen bilgiler, kullanıcının tarayıcısı (veya Hizmetlere erişen başka bir program) dahil olmak üzere kullanıcının cihazında yüklü olan yazılımla kullanım sürecinde otomatik olarak Cnord Hizmetlerine iletilen veriler; erişim zamanı, istenen sayfanın adresi şeklindedir.
 • Toplanması ve/veya temini, bireysel CNord Hizmetleri Düzenleyici Belgelerinde belirtilen kullanıcı hakkında diğer bilgiler.

1.2 Bu Politika sadece C. Nord Hizmetleri için geçerlidir. C.Nord, kullanıcının C.Nord web sitesinde bulunan bağlantıları tıklayabileceği üçüncü tarafların web sitelerini denetlemez ve sorumluluk kabul etmez. Bu tür web sitelerinde, diğer kullanıcı kişisel bilgileri toplanabilir veya talep edilebilir, ayrıca başka işlemler de yapılabilir.

1.3. C. Nord genellikle kişisel bilgilerin geçerliliğini doğrulamaz ve yasal kapasiteleri üzerinde kontrol sahibi değildir. Ancak CNord, kullanıcının kayıt formunda önerilen konularda güvenilir ve yeterli bir kişisel bilgi sağladığını varsayar ve bu bilgileri güncel tutar.

2. Kişisel kullanıcı bilgilerinin toplanması ve işlenmesinin amaçları

2.1. CNord, yalnızca Hizmetlerin sağlanması için gerekli olan kişisel verileri toplar ve saklar (kullanıcıyla yapılan anlaşmaların ve sözleşmelerin gerçekleştirilmesi amacıyla).

2.2. CNord, kullanıcının kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlar için kullanabilir:

 • CNord ile yapılan anlaşma ve sözleşmeler çerçevesinde tarafların belirlenmesi.
 • Kullanıcıya kişiselleştirilmiş Hizmetler sağlama.
 • Hizmetlerin kullanımı, hizmetlerin sağlanması ve kullanıcıdan istek ve başvuruların işlenmesi ile ilgili bildirimler, istekler ve bilgiler gönderme de dahil olmak üzere kullanıcıyla iletişim.
 • Hizmetlerin kalitesinin artırılması, kullanım kolaylıkları, yeni Hizmetlerin geliştirilmesi.

3. Kullanıcı kişisel bilgilerini işleme ve üçüncü taraflara aktarma şartları

3.1. CNord, kullanıcıların kişisel bilgilerini belirli hizmetlerin iç düzenlemelerine uygun olarak saklar.

3.2. CNord, aşağıdaki durumlarda kullanıcı kişisel bilgilerini üçüncü taraflara aktarma hakkına sahiptir:

 • Kullanıcı bu tür eylemlere rıza göstermiş ise.
 • İlgili aktarım, kullanıcının belirli bir Hizmeti kullanmasının bir parçası olarak veya kullanıcıya hizmet sunmak için gerekli ise.
 • Aktarım, yasayla belirlenen usul çerçevesinde Rusya da yürürlükteki diğer kanunlar tarafından gerekli ise.
 • Bu tür bir aktarım, bir satışın veya başka bir iş aktarımının bir parçası olarak (tamamen veya kısmen) gerçekleşir, aynı zamanda tüm uyumluluk yükümlülükleri ve bu Politikanın kişisel bilgilerle ilgili tüm koşulları edinen kişiye  aktarılır ise.
 • CNord kişisel kullanıcı verilerini işlerken, Rusya Federasyonu "Kişisel Veriler Hakkında" Federal Yasası doğrultusunda hareket eder.

4. Kişinin kişisel bilgilerini değiştirmesi

Kişi Cnord teknik destek ekibine başvurarak kişisel bilgilerinin kısmen veya tamamen silinmesini veya değiştirilmesini talep edebilir.

5. Kişisel verilerin korunması için alınacak tedbirler

C. Nord, kullanıcı kişisel bilgilerini yetkisiz veya rasgele erişim, imha, değiştirme, engelleme, kopyalama, dağıtım ve üçüncü tarafların diğer yasadışı eylemlerinden korumak için gerekli ve yeterli organizasyonel ve teknik önlemleri alır.